sobota 21. květen 2022
Nahoru

Zasedání zastupitelstva

Program jednání:

1)        Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)        Schválení programu jednání

3)        Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2021

4)        Projednání žádosti o příspěvek Důchodci od Dědiny

5)        Projednání a schválení smlouvy o dílo – oprava chodníku

6)        Různé

7)        Projednání a přijetí usnesení

8)        Závěr

Plán zasedání zastupitelstva na rok 2022

 

1.  zasedání        10. 02. 2022

2.  zasedání        10. 03. 2022

3.  zasedání        21. 04. 2022

4.  zasedání        26. 05. 2022

5.  zasedání        30. 06. 2022

6.  zasedání        01. 09. 2022

7.     7. zasedání        06. 10. 2022

 
 
Powered by Phoca Download

Partnerská Obec

kralovalehota